محوطه قلعه امامزاده سید علی*

پرونده‌ی ثبتِ اثر در فهرستِ آثارِ ملی: نام ثبتی: محوطه قلعه امامزاده سید علی || قدمت: قرون اولیه اسلامی || شمارهٔ ثبت: ۲۰۸۹۱ || تاریخ ثبت: ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ || نشانی: شهرستان مرودشت، بخش مرکزی، دهستان رودبال، شمال غربی روستای گرم آباد.