بند و بست گرم‌آباد*

پرونده‌ی ثبتِ اثر در فهرستِ آثارِ ملی: نام ثبتی: بند و بست گرم‌آباد || قدمت: ساسانی || شمارهٔ ثبت: ۲۰۸۸۷ || تاریخ ثبت: ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ || نشانی: شهرستان مرودشت، بخش مرکزی، دهستان رودبال، یک کیلومتری جنوب روستای گرم آباد.