کتیبه مهرنرسه*

پرونده‌ی ثبتِ اثر در فهرستِ آثارِ ملی: نام ثبتی: کتیبه مهرنرسه || قدمت: ساسانی || شمارهٔ ثبت: ۱۹۳۱۷ || تاریخ ثبت: ۱۳۸۶/۰۵/۰۱ || نشانی: شهرستان فیروزآباد، بخش مرکزی، دهستان احمدآباد، روستای آتشکده، کیلومتری ۵ جاده فیروزآباد به شیراز، جنب نقش برجسته تاجگذاری اردشیر بابکان.