استودانهای گرم‌آباد*

پرونده‌ی ثبتِ اثر در فهرستِ آثارِ ملی: نام ثبتی: استودانهای گرم‌آباد || قدمت: ساسانی || شمارهٔ ثبت: ۱۳۳۴۹ || تاریخ ثبت: ۱۳۸۴/۰۵/۲۲ || نشانی: شهرستان مرودشت، بخش ابرج، شمال شرق روستای گرم آباد.