دبیرستان انوشیروان دادگر*

پرونده‌ی ثبتِ اثر در فهرستِ آثارِ ملی: نام ثبتی: دبیرستان انوشیروان دادگر || قدمت: پهلوی (۱۳۱۵ ه.ش) || شمارهٔ ثبت: ۵۶۲۶ || تاریخ ثبت: ۱۳۸۰/۱۲/۲۵ || نشانی: شهرستان تهران، خیابان انقلاب، حد فاصل حافظ و ولی عصر (عج) کوچه سعید.