بقعه شاه قلندر*

پرونده‌ی ثبتِ اثر در فهرستِ آثارِ ملی: نام ثبتی: بقعه شاه قلندر || قدمت: اوایل قرن ۷ ق ـ صفویه || شمارهٔ ثبت: ۲۴۵۲ || تاریخ ثبت: ۱۳۷۸/۰۷/۱۹ || نشانی: بخش مرکزی دهستان امان آباد، روستای انجدان.