مسجد جامع ورامین

ارجاع شده به «ورامین، مسجد جامع»
پرونده‌ی ثبتِ اثر در فهرستِ آثارِ ملی: نام ثبتی: مسجد جمعه || قدمت: ایلخانیان ـ قرن ۸ ق || شمارهٔ ثبت: ۱۷۶ || تاریخ ثبت: ۱۳۱۰/۱۰/۱۵ || نشانی: خارج ورامین در حدود ۴۲ کیلومتری جنوب.
دایرةالمعارفِ مصاحب، «مسجد جمعه»: مربوط به زمان چند پادشاه، الجایتو و ابو سعید و شاهرخ تیموری، دارای کتیبه‌هایی با تواریخ متعدد از ۷۰۳ تا ۸۱۵ق گچ‌بری‌ها و کاشی‌کاری عالی است.
لغت‌نامه‌ی دهخدا، «جامع ورامین»: مؤلف مرآت البلدان آرد: آثار مختصری از بنای مسجد باقی است و فاصلهٔ آن تا به نارین قلعهٔ شهر ورامین در حدود هزار و پانصد قدم است. بالای در مسجد لوح بزرگی به طول دو ذرع و نیم و عرض یک ذرع و چارک از کاشی آبی‌رنگ دیده می‌شود که تاریخ بنای مسجد در زمان سلطان ابوسعیدخان مغول سال ۷۲۲ق و به اسم بانی محمد بن محمد منصور القوهدی در آن ثبت شده است. طرف غربی به کلی منهدم و محتمل است که در این سمت اصلاً عمارتی نبوده یا مدرسۀ رضویه که مورخان آن را یاد کرده‌اند و فعلاً از آن اثری نیست در اینجا قرار داشته است. این مسجد در زمان شاهرخ بن امیر تیمور به دست یوسف‌خان مرمت شده و اسم این دو تن در لوح‌های موجود ثبت شده است <مرآت البلدان>.
گنجنامه: فرهنگِ آثارِ معماریِ اسلامیِ ایران، «مسجد جامع ورامین»: کتیبه‌های تاریخ‌دار بنا: بر سردر مسجد، کتیبه‌ای به تاریخ ۷۲۲ق وجود داشته که متن کامل آن در کتاب مرآت البلدان آمده است. کتیبۀ دیگری در داخل گنبدخانه به تاریخ ۷۲۶ق بوده که آسیب دیده و تاریخ آن ناخواناست <معماری اسلامی ایران در دورۀ ایلخانان>. کتیبه‌ای نیز در ایوان جنوبی حاکی از تعمیر بنا در دورۀ تیموریان است. مؤلف مرآت البلدان دربارۀ این کتیبه نوشته است که فقط رقم صدگان تاریخ آن باقی است و با توجه به ذکر نام شاهرخ تیموری، احتمالاً تاریخ آن سال‌های بعد از ۸۰۸ق بوده است <مرآت البلدان>. کارشناسان رقم این تاریخ را به حدس ۸۱۵ق و ۸۲۱ق و ۸۴۵ق خوانده‌اند <معماری اسلامی ایران در دورۀ ایلخانان>؛ درحالی‌که رقم ۸۱۶ق در انتهای این کتیبه به وضوح مشخص است. بانیان: بر اساس کتیبۀ سَردَر، مسجد در زمان سلطنت ابوسعید بهادرخان به همت محمد بن محمد بن منصور القوهدی و به سعی فرزندش، حسن بن محمد، ساخته شده است <مرآت البلدان>. در دیگر کتیبه‌های مسجد، نام علی قزوینی و یوسف خواجه <معماری اسلامی ایران در دورۀ ایلخانان> نیز دیده می‌شود که شخص اول را از معماران احداث اصل بنا یا فقط جبهۀ جنوبی آن و شخص دوم را معمار مرمت بنا در زمان شاهرخ تیموری دانسته‌اند <ورامین>. زرین‌تاج شیبانی، که در سال‌های اخیر این بنا را بررسی کرده است، علی قزوینی را استادکار تزیینات گچ‌بُری و یوسف خواجه را بانی مرمت بنا می‌داند. در کتاب معماری تیموری در ایران و توران، شخص اخیر، امیر غیاث‌الدین یوسف خواجه، بانی مدرسۀ دودر مشهد معرفی شده است <معماری اسلامی ایران در دورۀ ایلخانان>. نام یوسف خواجه در کتیبۀ مسجد جامع ورامین با لقب «امیر غیاث‌الدوله و الدین» آمده است و به نظر می‌رسد که او بانی مرمت بوده باشد. دیگر اطلاعات مکتوب: دونالد ویلبر (۱۹۰۷- ) تاریخ ساخت بنا را سال‌های اولیۀ سلطنت ابوسعید دانسته و معتقد است که چهار ایوان آن را هم زمان ساخته‌اند <معماری اسلامی ایران در دورۀ ایلخانان>. در مقالۀ «طرح بازسازی سَردَر مسجد جامع ورامین» آمده که آغاز احداث مسجد در ایام سلطنت محمد خدابنده و پایان آن در دورۀ حکومت فرزندش، ابوسعید بهادرخان، بوده است <طرح بازسازی سردَر مسجد جامع ورامین>. زرین‌تاج شیبانی در این باره گفته است که احداث بنا در حدود بیست سال به طول انجامیده و بنابراین شروع احداث آن در زمان سلطان محمد خدابنده بوده است. سیر تحول بنا: چنان‌که گذشت، مسجد در دورۀ ایلخانان بنا و در زمان شاهرخ تیموری مرمت شده است. دونالد ویلبر نوشته که احتمالاً محراب گنبدخانه در زمان این مرمت ساخته شده است <معماری اسلامی ایران در دورۀ ایلخانان>. به نظر زرین‌تاج شیبانی، این محراب جزو بنای اصلی مسجد است و در دورۀ تیموریان، تغییر اساسی در بنا صورت نگرفته است. به نظر او، این مسجد به علل سیاسی و اجتماعی چندی پس از احداث بی‌استفاده و متروک مانده و در طی زمان، تحول مهمی در معماری آن پدید نیامده و آنچه امروزه دیده می‌شود شکل اصلی مسجد است که اثرِ گذرِ زمان و فرسودگی در آن مشهود است. عناصر مهم در طرح این مسجد، یعنی گنبدخانه و ایوان اصلی و سَردَر و جلوخان، در یک امتداد واقع شده و محوری قوی پدید آورده‌اند. شیبانی بر این نظر است که محوری بدین قدرت اولین بار در طرح معماری این مسجد ظاهر گشته و سپس در بناهای دیگر تکرار شده است. سَردَر این مسجد نیز، برخلافِ اغلب بناها، از حجم کلی ساختمان بیرون زده است و به‌صورتِ حجمی برجسته خودنمایی می‌کند. به‌علاوه، نقوش سفال لعاب‌دار، به دو رنگ فیروزه‌ای و لاجوردی، در ترکیب با سفالِ بی‌لعاب و کتیبه‌های با ارزش زیبایی و شکوه این سَردَر را دوچندان کرده است؛ و با آنکه سَردَر در گذرِ زمان آسیب فراوان دیده، هنوز آثار عظمتِ گذشته در آن مشهود است. در تزیینات ایوان جنوبی و گنبدخانۀ مسجد نیز، ترکیبی از سفال لعاب‌دار و بی‌لعاب دیده می‌شود. همچنین بدنه‌های داخلی گنبدخانه و محراب تزیینات گچ‌بُری فراوانی دارد. از باقی‌ماندۀ تزییناتِ دیگر فضاهای مسجد می‌توان نتیجه گرفت که تزیینات رنگین بر محور اصلی بنا تمرکز یافته و این خود تأکیدی دوچندان بر اهمیت این محور است. جبهۀ غربی مسجد بر اثر سیل به کلی تخریب شده بود؛ اما در چند دهۀ اخیر، در نتیجۀ کاوش‌های باستان‌شناختی، پایه‌های قطور شبستانی در آن کشف شد. پیش از این اکتشافات، تصور می‌شد که دو جبهۀ شرقی و غربی مسجد قرینه بوده و در جبهۀ غربی نیز، مانند سوی مقابل آن، رواقی وجود داشته است؛ اما پس از کاوش‌های اخیر مشخص شد که جبهۀ غربی یک ردیف ستون بیش‌تر از ضلع شرقی داشته است <گزارش‌های فعالیت‌های تعمیراتی ۱۳۷۳>. مؤلف مرآت البلدان به احتمالی این بخش را مدرسۀ رضویه دانسته است که مورخان گفته‌اند در کنارِ مسجد جامع بوده است <مرآت البلدان>. بررسی‌های چند سال اخیر نشان داد که مسجد، نه بر روی زمین مسطح، بلکه در زمینی احداث شده که شیبی نسبتاً تند از شرق به غرب داشته و احتمالاً در کنار آن رودخانه یا مسیل بوده است. به همین سبب، در هنگام ساخت بخش غربی، نوعی سکو‌سازی برای تسطیح محوطه انجام گرفته است. طبقه‌بندی سفالینه‌های کشف شده در لایه‌های سیلابی نشان می‌دهد که وقوع سیل و ویرانی بخش غربی مسجد در نیمۀ اول قرن یازدهم هجری قمری یا پس از آن بوده است. در تاریخ عالم‌آرای عباسی، به وقوع سیلی عظیم در این منطقه به تاریخ ۱۰۴۴ق اشاره شده است. در ۱۳۷۳ش، بازسازی شبستان جبهۀ غربی آغاز شد. امروزه این شبستان را به‌صورتِ قبلی خود کاملاً بازسازی کرده و دیوارهای آن را هماهنگ با نمادهای داخلی و خارجی مسجد ساخته‌اند. در دهه‌های اخیر بقایای حوض بزرگ داخل صحن و نیز مجموعۀ حوض و آب‌انبار جلوی سردر مسجد را از زیر خاک بیرون آورده‌اند که نشان می‌دهد مسجد در گذشته جلوخان وسیعی داشته است <ورامین>. بنای سردر، که به مرور زمان آسیب بسیار دیده و بیش از یک سوم آن از میان رفته بود، در سال‌های اخیر کاملاً بازسازی شده است. در عملیات مرمت مسجد، قسمت‌هایی از پایه و میلۀ مدور وسطِ دو مناره در دو سوی سردر به دست آمد. با توجه به این بقایا، احتمالاً پیش از این، مناره‌هایی در دو سوی سردر وجود داشته که یا تخریب شده و یا آن که هرگز تکمیل نشده‌اند. هم‌اکنون کارشناسان سازمان میراث فرهنگی در حال ساخت این مناره‌ها هستند.